…עבדנו לאחרונה עם מנדי מ’פאר הספר’ על כמה פרוייקטים גדולים, כאלו שהרבה גרפיקאים היו קוראים להם ‘מסובכים’, איתו הכל זרם על מי מנוחות, שילוב מנצח של מקצועיות, איכות ללא פשרות, והבנה לנפש הלקוח, והכל במהירות המירבית וסבר פנים יפות…

…הכינוי ‘פאר’ מתאים גם ל’הספר’ וגם להאמן הדגול…

בברכת הצלחה רבה.

יוחנן האכהייזער – איסטרן בוק פרעס


פא”ר וכבוד נותנים לשמו, הספר בכריכת ‘פאר’ לתפארת ולנוי

אומן נפלא בעריכת עיצוב כריכה ושערים, מיטב עבודתו ניכרים

רמה גבוה בקשר עם לקוחות, אנו נהנים מכשרונותיו הברוכות

הספ”ר בחותם שלו כולו הוד נאמרים, עומד בראש המדף בחניות הספרים

ספרים רבים עשינו יחדיו משלבות, מענדי עושה הכל בספ”ר פנים יפות

פינו מלא ברכות למענדי להצליח בדרכיו, להדר ולפאר ספרים לרוב

רבות בשנים להמשיך עוד, יחד עמך בקשר חזק ואמיץ לעבוד

ידידך עוז

חיים יודא קרויס – געדאנק פראדאקשען


…אנו מעמדים ספרי קודש באיכות גבוהה ללקוחות פרטיים, מכונים ומו”ל, ואת הכריכות ושערים ושאר גרפיקה אנו שולחים ל’פאר הספר’ לעצב, ועומדים תמיד בקשר עמהם…

אנו יכולים להעיד על ‘פאר הספר’ שהם מפיקים עבודות מקצועיות ברמות על, במיוחד בכריכות לספרי קודש, ואנו גאים להיות בין שורות לקוחותיהם…

…ואגב, הם צמודים ללו”ז! (למי שמתמצא – זה נדיר למצוא בין גרפיקאים)…

אהרן איינהארן – צורת הדף

ידוע בשער בת רבים ובפרט בין הנמנים עם מוציאי ספרי קודש לאור כל הקושיים העובר עליהם עד שזוכים לראות בפרי עמלם ….אבל שונה הוא כשמייצרים קשר בס”ד עם”פאר הספר”. עם כל החפזון יש אוירה נעימה לכל אורך הדרך שמלווה אותנו…

יה”ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם ותצליחו בכל ענינים.

יוסף אהרן טויב – מכון לקח טוב דקאלוב

…נראה שיש לך טעם טוב…

יואל וקסברגר


…אזוי אויך וויל איך ארויסברענגען דאנק און לויב פאר “פאר הספר” פאר די פאכמאנקייט, פונקטליכקייט, און שנעלע סערוויס….

איך ווינטש זיי  שפע, ברכה, הצלחה, וסייעתא דשמיא…

שמואל בנימין גרינפעלד -הוצאת עטרת


…”פאר הספר” מייצר אומנות עם טעם והבנה! הגרפיקה שלהם הוא “פאר” ממש! ומשלים את “פאר הספר” שנחתם בחותמם הנפלאה!…

דוד לאפפלער – מכון לכתיבה ועריכה


…טעם, יוקרה, מקצועיות ברמה – משולב ב…. היבנות, נוחיות, זמינות – הכל תחת קורת גג אחד!…

…במילה אחד: ‘פאר הספר’ – כשמו כן הוא!…

א. פערל, מעמד


…עס איז פאר אונז געווען א שטארקע פארגעניגן צו ארבעטן אינאיינעם, דיין רוהיגקייט איז ווערד א מיליון דולער… וואס דאס ברענגט דיין הצלחה, אונז האלטן אין איין צוריק צו הערן ווי שיין די ספר איז!

הצלחה אין אלע דיינע מעשים טובים.

אהרן אברהם שווארץ – מנכ”ל שארית לפינחס העולמי